twoje prawa

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami (inaczej: przestępstwa z nienawiści; ang. hate crime) to kategoria przestępstw wymierzonych przeciwko osobom lub ich mieniu atakowanym przez sprawcę ze względu na ich faktyczną bądź domniemaną przynależność do grupy wyróżniającej się charakterystycznymi cechami, jak np.: kolor skóry, język, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie religijne bądź jego brak, poglądy polityczne, tożsamość płciowa i seksualna itp. Tego typu ataki (fizyczne lub słowne) wynikają z ksenofobicznych poglądów i są zakazane przez polskie prawo.

Kodeks Karny zabrania:
– stosowania przemocy bądź używania bezprawnej groźby wobec osób należących do konkretnej grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie (Art. 119);
– publiczne nawoływanie do przemocy wobec wyżej wymienionych osób bądź pochwalanie tego typu ataków (Art. 126a);
– publicznego znieważania i naruszania nietykalności cielesnej z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej bądź z powodu bezwyznaniowości (Art. 257);
– ograniczania w prawach ze względu na przynależność wyznaniową bądź jej brak (Art. 195);
– nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (Art. 256);
– publicznego propagowania faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego (Art. 256).

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami są ścigane z urzędu – organy ścigania mają obowiązek wszcząć postępowanie w momencie ich ujawnienia. Incydent możesz zgłosić (pisemnie bądź ustnie) zarówno jako osoba poszkodowana, jak i jako świadek zdarzenia. Masz prawo do ukrycia swoich danych teleadresowych. Dodatkowo, możesz poprosić o wsparcie tzw. osoby zaufania – kogoś, kto będzie ci towarzyszyć w trakcie dopełniania procedur na policji.

Informacje na temat przysługujących ci praw znajdziesz również w naszej ulotce:

Jeżeli jesteś osobą, która doświadczyła przemocy motywowanej uprzedzeniami bądź byłeś/aś świadkiem ataku o ksenofobicznym podłożu – skontaktuj się z nami!
Skorzystaj z Formularza zgłoszeniowego online
Przyjdź do naszego Punktu wsparcia